Pro It & Business Oy - Imatra - Pienvarastovuokraus

Pienvarastovuokraus

Tarjoamme pienvarastoja lyhyt- tai pitkäaikaiseen säilytykseen. Meiltä löytyy varastoja 1.0m2 - 60m2. Ensijaisesti tilat soveltuvat parhaiten laatikkotavaroille ja pienille huonekaluille.

 

Yleistä

Varastot ovat yhdessä kerroksessa jonne käynti on maantasalta, joten rappuja ei ole. Lastausovien leveydet ovat keskimäärin 100cm. Varastojen keskimääräinen tilakorkeus on 210cm. Tiloihin kulku tapahtuu ma-pe klo 9.00-16.30, muutoin sovittavissa. Varastoihin pääsy tapahtuu toimistolta Pro It & Business Oy (Vuoksenniskantie 76). Yleisissä tiloissa on tallentava kameravalvonta 24/7. Varastoissa ei saa säilyttää palavia nesteitä tai muuta mistä tulee hajuhaittaa. Vuokratussa varastossa olevat tavarat kuuluvat asiakkaan kotivakuutuksen piiriin. Huomioithan, että vakuutuksesi ovat voimassa koko varastointisi ajan ja mahdollisen vahingon sattuessa. Vuokralainen käyttää varastokopin ovessa omaa riippulukkoa. Varastot sijaitsee Vuoksenniskantie 76

Varastot ja hinnat (koko / tilavuus / kk-hinta)

Varasto nro 27 - varattu
Varasto nro 28 - varattu
Varasto nro 29 - varattu
Varasto nro 30 - varattu

Varasto nro 31 (10m2 / 20m3 / 69€)
Varasto nro 32 - varattu
Varasto nro 33 - varattu
Varasto nro 34 - varattu
Varasto nro 35 - varattu
Varasto nro 36 - varattu
Varasto nro 37 (1,5m2 / 3,0m3 / 24€)

-Hinnat ovat yksityisille alvittomia, yrityksille hintoihin lisätään alv 24%.
-Alle kolmen kuukauden sopimuksista laskutamme varastovuokrat ennakoon.
-Pidempi aikaiset sopimukset laskutetaan laskulla kahden kuukauden välein, joista ensimmäinen erä (kuluva kk + seuraava kk) veloitetaan sopimuksen tekohetkellä.

 

Vuokraehdot

1. Varaston kunto ja säilytettävät tavarat

Varasto vuokrataan nykyisessä kunnossa ilman sisustusta. Vuokrattavaa tilaa saa käyttää vain kuivan kappaletavaran varastointiin. Suurin sallittu lattiakuorma on 500 kg/m2. Räjähtävien, itsestään syttyvien, ympäristölle tai terveydelle vaaraa tai haittaa aiheuttavien aineiden sekä kaikenlaisten nesteiden säilytys varastossa on kielletty. Ampuma-aseiden säilyttäminen tiloissamme on kielletty.

2. Lämpö, valo ja vakuutukset

Lämpö ja valaistus sisältyvät vuokraan. Muusta sähkön käytöstä on sovittava erikseen. Vuokranantaja ei vastaa säilytettävistä tavaroista vakuutuksella eikä muutenkaan ole vastuussa niistä. Vuokralainen vastaa omaisuutensa vakuuttamisesta ja oven lukitsemisesta.

3. Muutostyöt

Vuokralaisella ei ole oikeutta tehdä rakenteiden muutostöitä. Varasto on palautettava vuokranantajan hallintaan samassa kunnossa, jossa se oli vuokrasopimusta tehtäessä. Seiniin, lattiaan tai kattoon kiinnittäminen ja niiden puhkominen on kiellettyä, esim. mahdollisten hyllyjen on oltava vapaasti lattialla seisovia. Vuokranantajan edustajalla (esim. korjaus- tai huoltomies) on oikeus mennä vuokrattuun varastoon kiinteistön hoidon kannalta välttämättömien toimenpiteiden kannalta.

4. Määräaikainen vuokrasopimus

Päättyy sopimuksen mukaisesti ilman erillistä irtisanomista. Vuokralaisen tulee tyhjentää ja siivota varastonsa sekä poistaa lukon sopimuskauden viimeiseen päivään mennessä. Muutoin sopimus muuttuu toistaiseksi voimassa olevaksi vuokrasopimukseksi.

5. Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus

Mikäli vuokrasopimusta ei irtisanota, jatkuu se aina kuukauden kerrallaan yhden kuukauden molemminpuolisella irtisanomisajalla. Vuokrasopimus katsotaan päättyneeksi ja vuokranmaksuvelvollisuus lakanneeksi vasta kun vuokralainen on suorittanut kohdan 4 mukaiset luovutustoimenpiteet.

6. Vuokran maksu, osoitetiedot

Vuokralainen saa kulkuoikeuden varaston yleisiin tiloihin ja varaston haltuunsa allekirjoitettuaan vuokrasopimuksen. Vuokra maksetaaan kahden kuukauden välein vuokranantajan osoittamalle tilille pankkisiirrolla. Mikäli vuokraa ei makseta sopimuksen mukaisesti on vuokranantajalla oikeus irtisanoa sopimus lakkaamaan välittömästi, periä kulloinkin voimassa oleva viivästyskorko maksamattomille vuokrille sekä pidätys- ja realisointioikeus vuokralaisen varastoimiin tavaroihin tämän sopimuksen mukaisten velvoitteiden summaan asti. Osoitteen muuttuessa tulee se ilmoittaa vuokranantajalle yhden (1) viikon kuluessa. Alle kolmen kuukauden sopimuksista laskutamme varastovuokrat ennakoon. Pidempi aikaiset sopimukset laskutetaan laskulla kahden kuukauden välein, joista ensimmäinen erä (kuluva kk + seuraava kk) veloitetaan sopimuksen tekohetkellä. Vuokrahinnat ovat yksityisille alvittomia (alv. 0%). Yrityksille ja muille ALV rekistereissä oleville lisäämme vuokrahintoihin alv. 24%.

7. Sopimuksen siirtäminen

Vuokralaisella ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta kolmannelle osapuolelle ilman vuokranantajan kirjallista suostumusta. Vuokranantajalla on oikeus siirtää ja pantata tämä sopimus kolmannelle osapuolelle.